Our Feeds

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Giannena View

Σχεδίαση και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών Λογισμικού

Σχεδίαση και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών Λογισμικού”

Σημαντική συνάντηση για την οργάνωση ενός πρότυπου καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος μηχανικών λογισμικού πραγματοποιήθηκε στην Άρτα το διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου iSECRET, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη για την Ελλάδα παρουσίαση του Έργου «iSECRET - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης της Επάρκειας Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού (Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates)».
Εκπρόσωποι των φορέων που υλοποιούν το Έργο iSECRET προερχόμενοι από τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία συναντήθηκαν στην έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου για να συζητήσουν εις βάθος τη μεθοδολογία και τις δράσεις που θα οδηγήσουν στη σχεδίαση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και στην επιτυχή ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση της Επάρκειας των ευρωπαϊκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας, ο οποίος εξήρε τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων φορέων για αναβάθμιση, επί της ουσίας, της ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω της αξιολόγησής τους.
Για την υλοποίηση του iSECRET, το ΤΕΙ Ηπείρου συνεργάζεται με το Transport and Telecommunication Institute (Λετονία), το University of Economy in Bydgoszcz (Πολωνία), το Kaunas Technological University (Λιθουανία), το University of Murcia (Ισπανία), και το Plovdiv University (Βουλγαρία).
Ο Αναπλ. Καθηγητής, κ. Χρυσόστος Στύλιος, Συντονιστής του Έργου, υπογράμμισε τη σημασία του συγκεκριμένου έργου αφενός για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς με την ολοκλήρωσή του θα έχει σχεδιαστεί ένα ενιαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για μηχανικούς λογισμικού που θα περιλαμβάνει ένα καινοτόμο πλαίσιο αξιολόγησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν οι απόφοιτοί του, και αφετέρου για το ΤΕΙ Ηπείρου συνολικά, καθώς με τη συμμετοχή του σε έργα όπως το iSECRET αυξάνεται η αναγνωσιμότητά του εκτός των ελληνικών συνόρων εντός της Ευρώπης και αναδεικνύεται όχι μόνο η συνεισφορά του Ιδρύματος και ο αναπτυξιακός ρόλος του, αλλά και η περιοχή μας.

Σύνταξη – Επιμέλεια:
Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Giannena View

Έντονη διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων για την αποδυνάμωση των υπηρεσιών του Δήμου από Μηχανικούς

Έντονη διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων για την αποδυνάμωση των υπηρεσιών του Δήμου από Μηχανικούς

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, καθώς βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο αποδιοργάνωσης  υπηρεσιών αιχμής του Δήμου, όπως είναι η Πολεοδομία και η Τεχνική Υπηρεσία  και μάλιστα σε μια καίρια ειδικότητα, όπως είναι η Μηχανικοί.  
Είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει σε υψηλούς τόνους και στο παρελθόν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και από σήμερα το πρωί παίρνει νέα τροπή, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε στο Δήμο και δρομολογεί τη μετάταξη δύο μηχανικών.
Αν η διαδικασία που έχει δρομολογηθεί δεν ανακοπεί ο Δήμος Ιωαννιτών θα χάσει συνολικά  13 υπαλλήλους του κλάδου των Μηχανικών. 
Γίνεται αντιληπτό πως η Πολεοδομία του Δήμου Ιωαννιτών που εξυπηρετεί ολόκληρο το νομό Ιωαννίνων και καταβλήθηκαν σοβαρές προσπάθειες αναδιοργάνωσης της από την παρούσα  Δημοτική Αρχή, θα οδηγηθεί σε πλήρη αποδιοργάνωση. Καίριο πλήγμα θα δεχθεί και η Τεχνική Υπηρεσία, σε μια περίοδο όπου με ελάχιστο προσωπικό προσπαθεί να υλοποιήσει τα έργα του Δήμου και να προετοιμάσει τις μελέτες για το ΕΣΠΑ.
Το θέμα έχει ως εξής: 
Τον Δεκέμβριο του 2014, στις αρχές της θητείας της, η Δημοτική Αρχή πληροφορήθηκε  με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πως εννέα Μηχανικοί του Δήμου -η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων υπηρετεί στην Πολεοδομία και κάποιοι στην Τεχνική Υπηρεσία- είχαν κάνει αιτήσεις μετάταξης στη νεοσύστατη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. 
Οι αιτήσεις έγιναν με βάση το νόμο 4117/2013, ένα νόμο που η Δημοτική Αρχή θεωρεί απαράδεκτο, καθώς  δίνει τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο υπηρετεί.
Εν τω μεταξύ με αυτή τη διαδικασία, πέραν των εννέα αιτήσεων που εκκρεμούσαν για τη Διεύθυνση Υδάτων, είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης με βάση τον ίδιο νόμο, δύο επιπλέον μηχανικών της Πολεοδομίας του Δήμου, προς άλλη υπηρεσία και ακολούθησε η μετάταξη συν δύο Μηχανικών στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Πολεοδομία δηλαδή έχασε ήδη τέσσερεις Μηχανικούς και εκκρεμούσε η μετακίνηση των εννέα Μηχανικών στη Διεύθυνση Υδάτων.  
Η Δημοτική Αρχή με μια σειρά ενεργειών  και εγγράφων προς το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχείρησε να σταματήσει την μετακίνηση των εννέα Μηχανικών, τονίζοντας στα σχετικά έγγραφα πως είναι τόσο τραγική η έλλειψη προσωπικού, ειδικά σε μια τέτοια καίρια ειδικότητα, που η μετακίνηση έστω και ενός ακόμα μηχανικού «θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υπηρεσίας σε σημείο αποδιοργάνωσης». Υπενθυμίζουμε πως το θέμα είχε τεθεί σε υψηλούς τόνους από το Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Κι ενώ η Δημοτική Αρχή έλαβε διαβεβαιώσεις πως δεν θα προχωρήσει η διαδικασία, καθώς αναμένονταν και η διοικητική μεταρρύθμιση - και πράγματι για σχεδόν δύο χρόνια δεν εξελίχθηκε-  σήμερα το πρωί αιφνιδιαστικά κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τη μετάταξη δύο Μηχανικών από την Πολεοδομία του Δήμου στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης. Το γεγονός βέβαια προκαλεί εύλογη ανησυχία και για την εξέλιξη των υπολοίπων επτά πλέον μετατάξεων που εκκρεμούν. 

Δήλωση Δημάρχου 
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών,  «να σταματήσει τώρα τη διαδικασία αποδυνάμωσης των υπηρεσιών του Δήμου, όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναπλήρωσης του προσωπικού που χάνει καθώς δεν επιτρέπονται νέες προσλήψεις». Τονίζει επίσης πως «δεν είναι δυνατόν να παραμένει σε ισχύ νομοθέτημα που δίνει τη δυνατότητα σε ένα υπάλληλο να αποχωρεί από την υπηρεσία, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φορέα από όπου αποχωρεί».  
Στη δήλωση του ο κ. Μπέγκας περιγράφει τη δραματική κατάσταση στην οποία οδηγούνται οι υπηρεσίες αιχμής του Δήμου Ιωαννιτών,  σημειώνοντας πως:  «Από το 2011 έως σήμερα, με συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις, ενδοκινητικότητα κ.λ.π.,  ο Δήμος Ιωαννιτών έχει χάσει το 60% Μηχανικών του.  Ειλικρινά δεν ξέρω πως μπορεί να λειτουργήσει η Πολεοδομία και η Τεχνική Υπηρεσία με 13 Μηχανικούς λιγότερους και δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η αφαίμαξη».
Giannena View

Συνάντηση Γιάννη Καραγιάννη με τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα

Συνάντηση Γιάννη Καραγιάννη με τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης, με την ιδιότητα του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα κ
. Rayed Krimly, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Καραγιάννης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πέσβη, με μέλη του Αραβο - Ελληνικού Επιμελητηρίου και με Σαουδάραβες εκπροσώπους διπλωματικών αποστολών στην Αθήνα, σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Giannena View

Δημήτρης Ντότης: Κάτι πρέπει να γίνει με την πρόσβαση της ΄Ανω Λάβδανης

Δημήτρης Ντότης: Κάτι πρέπει να γίνει με την πρόσβαση της ΄Ανω Λάβδανης

Με αφορμή το γεγονός της ΄Ανω Λάβδανης, που οι λιγοστοί κάτοικοί της πήραν τα φτυάρια και έστρωσαν χαλίκι μόνοι τους στο σημείο  στον επαρχιακό δρόμο και συγκεκριμένα στο σημείο που κατολισθαίνει  στην θέση "Αλμύρες" και που τους ενώνει με τις γειτονικές κοινότητες και ιδίως με την έδρα του Δήμου Πωγωνίου και τα άλλα μεγάλα χωριά, Κέντρο Υγείας, τράπεζες, φαρμακεία κ.λπ., ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και της δημοτικής κίνησης " Δύναμη Ενότητας και Ευθύνης" Δημήτρης Ντότης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Βρέθηκα προχθές Σάββατο, δίπλα στους λιγοστούς κατοίκους- συνδημότες μας της ακριτικής ΄Ανω Λάβδανης στο σημείο της κατολίσθησης στη θέση "Αλμύρες" της επαρχιακής οδού που τους συνδέει με την έδρα και τα άλλα μεγάλα χωριά του Δήμου και ιδίως με το Κέντρο Υγείας, όπου μόνοι τους προχώρησαν σε προσωρινή αποκατάστασή του με χαλίκι.

Το πρόβλημα είναι γνωστό στη δημοτική αρχή από καιρό, το φέραμε πολλές φορές στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά αυτή αδιαφορεί να βρεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια μια λύση, ώστε να μην διακόπτεται η πρόσβαση των λιγοστών -ηλικιωμένων στην πλειοψηφία τους- κατοίκων της ΄Ανω Λάβδανης προς την έδρα, το Κέντρο Υγείας, τις Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και με τα μεγάλα χωριά.

Ιδίως το χειμώνα, οι συνδημότες μας αυτοί νιώθουν έντονη την ανασφάλεια και απογόητευση για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Εντός των προσεχών ημερών θα έρθω σε επαφή με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, μήπως βρεθεί κάποια λύση, αφού διαπιστώνω ότι η δημοτική αρχή ουδόλως ασχολήθηκε με το θέμα, συνηθισμένο βέβαια φαινόμενο για πολλά  απ΄τα προβλήματα της καθημερινότητας των κατοίκων του Δήμου μας¨.

ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ

Giannena View

H Animal Action Ioannina Δέχεται Πιέσεις Απο Υπεύθυνους Του Δήμου Να Συνεχίσει Την Διαχείριση Αδέσποτων Με Τρόπους Απάνθρωπους& Ανήθικους

Περισυλλέχτηκε και βρίσκεται στο καταφύγιο κοντά μας ενώ μας απαγόρεψαν την είσοδο του σε αυτό απαντώντας μας να το αφήσετε εκεί που είναι.
ΟΧΙ! Δεν το αφήνουμε εκεί που είναι, ούτε αυτό ούτε όσα άλλα αργοπεθαίνουν. ΑΡΚΕΤΑ!
Αν θέλετε διώξτε μας!

H Animal Action Ioannina δέχεται πιέσεις απο υπεύθυνους του Δήμου να συνεχίσει την διαχείριση αδέσποτων με τρόπους που θεωρεί απάνθρωπους και ανήθικους.
Μας έχουν απαγορεύσει την είσοδο σκύλων στο καταφύγιο που αργοπεθαίνουν στους δρόμους, μέχρι αυτό να γίνει κάτω των 48 θέσεων.
Μετά απο τόσα χρόνια που διαχειρίζονταν το καταφύγιο Δήμος αλλά και άλλο φιλοζωικό σωματείο της πόλης πάντα με παραπάνω σκύλους απο ότι έπρεπε, αποφάσισαν τώρα που έχει γιγαντωθεί το πρόβλημα με τα αδέσποτα, να γίνει 48 θέσεων.
Δεν θα το καταφέρετε ποτέ αυτό κύριοι, και θα το καταλάβετε όταν σταματήσετε να κάνετε διαχείριση αδέσποτων στα χαρτιά πίσω απο τα πολυτελή γραφεία σας και βγείτε στους δρόμους να δείτε το πρόβλημα να μιλήσετε με τους πολίτες, και όταν σταματήσουν να χτυπούν τα δικά μας τηλέφωνα και χτυπούν τα δικά σας.
Γιατί στις δηλώσεις σας για τα αδέσποτα δεν λέτε στους πολίτες, πως θα αφήσετε άλλους 150 σκύλους στην πόλη και στα χωριά; Τους 40 τους έχετε αφήσει ήδη και οι αγέλες όλο και μεγαλώνουν έξω.
Σχεδόν όλοι σκύλοι ζούσαν ελεύθεροι στον εξωτερικό χώρο του καταφυγίου ευτυχισμένοι, και τώρα τους αφήνετε όπου σκέφτεστε αγνοώντας τους πολίτες που δεν αντέχουν άλλα αδέσποτα στους δρόμους.
Πως θα πείτε στους Διοικητές νοσοκομείων, στον Πρύτανη και σε άλλους φορείς που δέχονται καθημερινές πιέσεις απο τον κόσμο και που στους χώρους αυτούς που έχουν γίνει δεύτερα καταφύγια πως έρχονται και άλλα τόσα; Ντρεπόμαστε εμείς για την εικόνα στους χώρους αυτούς που τα λατρεύουμε. Εσείς που έχετε και την ευθύνη απέναντι στους πολίτες;
Μας παραδώσατε ένα καταφύγιο με 150 σκύλους. Περισυλλέξαμε στον 1 χρόνο και κάτι που δημιουργηθήκαμε πάνω απο 900 - 1000 σκύλους.
Στειρώσαμε τουλάχιστον το 80% των θηλυκών που ζούνε στη πόλη και στα χωριά.
Σώσαμε σκύλους με κομμένους λαιμούς, άρρωστα, απο φόλες, τροχαία, κακοποιήσεις.
Πάντα κοιταζόμασταν στα μάτια με τους εθελοντές που θα βάλουμε όσα βρίσκαμε γιατί πάντα ήμασταν σε υπερπληρότητα, και πάντα βρίσκαμε μία γωνιά στο καταφύγιο και τα βοηθούσαμε και αυτά.
Πάνω απο 600 με 700 σκύλοι έχουν βρεί οικογένεια απο όσα περισυλλέξαμε.
Είπατε σε δηλώσεις σας πως καιρός να το αναλάβει επαγγελματίας ιδιώτης το καταφύγιο και όχι ερασιτέχνες.
Πολύ σωστά σκεφτήκατε, μόνο ένας ιδιώτης που θα δεί το καταφύγιο σαν επιχείρηση και θα βγάζει απο τα αδέσποτα θα ικανοποιήσει τα νέα θέλω σας.
Απορίπτουμε την πρόταση σας να κάνουμε εταιρεία και να αναλάβουμε το καταφύγιο παίρνοντας μισθό των 1500 ευρώ μηνιαίως αλλά να κάνουμε ευθανασίες, να μη βοηθάμε τα ζώα αν έχουμε πάνω απο 48 σκύλους και άλλα τρελλά που ακούσαμε.
Τα αδέσποτα για εμάς δεν είναι μπίζνες, δεν θέλουμε τα χρήματα τους, τα αδέσποτα για εμάς και το εθελοντικό μας έργο είναι κατάθεση ψυχής.
Τα χρήματα που θα πάρει ο ιδιώτης απο τα κονδύλια που θα του δώσετε θα μπορούσατε να κάνετε αμέτρητες στειρώσεις και να βοηθήσετε αμέτρητα ζώα αλλά δεν το θέλετε αυτό για τους δικούς σας λόγους.
Να σας θυμίσουμε πως εμείς οι ερασιτέχνες, σας ανέβασαν στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά στη διαχείριση αδέσποτων,
(αν και οι πληροφορίες μας, μας λένε πως είμαστε στην πρώτη,) απο τις τελευταίες που ήσασταν, δίνοντας στο Υπουργείο νούμερα κτηνιατρικών πράξεων που ούτε εσείς φανταζόσασταν ποτέ.
Καμαρώνετε στα κανάλια και στις εφημερίδες για την πρωτιά σας, που οφείλεται σε έργο εθελοντών που με χιόνια, βροχές, καύσωνα, πρωί - βράδυ βοηθούσανε όσα περισσότερα μπορούσανε.
Συμφωνείτε να ανοίξουμε δημοσίως τα βιογραφικά των 40 ιδρυτικών μελών του συλλόγου που απαρτίζεται απο πρώην Διοικητές νοσοκομείων, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη σε δημόσιους φορείς, εκπαιδευτές σκύλων, και να ανοίξουμε και τα βιογραφικά των υπευθύνων του Δήμου για το κυνοκομείο να δούμε ποιοι είναι οι επαγγελματίες και ποιοί οι ερασιτέχνες;
Ποιοί έχουν γνώσεις στη διοίκηση, και ποιοί δεν ξέρουν τι θα πεί αυτό;
Ποιοί έχουν εμπειρία και γνώση στην περισυλλογή;
(Όχι με πνίχτες σηκώνοντας στον αέρα τους σκύλους λές και είμαστε στην Κίνα και πάνε για σφαγή, και μετά τους παρουσιάζουμε στον κόσμο ως επιθετικούς, αλλά περισυλλογές με ηρεμία και αγάπη παίρνοντας αγκαλιά τους σκύλους να μεταφερθούν στο κυνοκομείο εξασφαλίζοντας έτσι ήρεμους χαραχτήρες σκύλων που θα γυρίσουν να συμβιώσουν με τον κόσμο.)
Οι κτηνιατρικές πράξεις που έγιναν τον 1 χρόνο και κάτι που έχουμε την διαχείριση του καταφυγίου, είναι οι τριπλάσιες απο τα προηγούμενα 4 χρόνια μαζί, υπο τη διαχείριση του Δήμου αλλά και του προηγούμενου φιλοζωικού συλλόγου που είχε τη διαχείριση.
Τα προηγούμενα 4 χρόνια παρουσιάζατε 70 και 100 στειρώσεις ετησίως, και εμείς έχουμε ξεπεράσει τις 600. Φαίνονται όλα στα βιβλία σας.
Σας ζητήσαμε να μας απαλλάξετε απο την διαχείριση αδέσποτων, γιατί δεν συμφωνούμε με τις διαταγές που μας δίνεται, μας αρνηθήκατε.
Αφού λοιπόν είμαστε ακόμη οι διαχειριστές του καταφυγίου, η απόφαση μας είναι η εξής:
Όποιο ζώο θα αργοπεθαίνει στο δρόμο θα λαμβάνει κτηνιατρική βοήθεια στο καταφύγιο, οι θηλυκές επίσης, αποτρέποντας τα 500 αδέσποτα να γίνουν 5000.
Εμείς θα συνεχίζουμε να σώζουμε και να βοηθάμε τα ζώα μέχρι τα Χριστούγεννα που τελειώνει η σύμβαση μας.
Αγνοούμε τη απόφαση σας να μη γίνουν άλλες εισαγωγές στο καταφύγιο.
Αν δεν συμφωνείτε καταγγείλτε τη σύμβαση μας και διώξτε μας!
Και μία συμβουλή απο τους ερασιτέχνες, φτιάξτε χώρους να ζούνε ελεύθερα τα ζώα και μη αφήνετε άλλα στους δρόμους. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο!
Κυνηγήστε όσους παρανομούν με τα ζώα τους χωρίς να υπολογίζετε τους ψήφους που θα χάσετε αν τους τιμωρήσετε.
Κλείνοντας θέλουμε να απευθυνθούμε και σε ορισμένη μάζα "φιλόζωων".
Ντροπή που είστε πάντα συντονισμένοι σε φιλοζωικές σελίδες κρίνοντας το πόσο καλά ή όχι κάνουν οι εθελοντές το έργο τους και αν δεν βρείτε εθελοντές που βρίσκονται και σε άλλα 100 περιστατικά γυρνάτε το κεφάλι και αφήνετε το ζώο να πεθαίνει στο δρόμο κάνοντας μετά τον κάργα στο ίντερνετ.
Ντροπή στους "επαγγελματίες φιλόζωους" που πολλοί διατηρούν φιλοζωικές σελίδες αλλά είναι και μέλη φιλοζωικών συλλόγων που σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών πηγαίνουν βλέπουν το ζώο να πεθαίνει όπως το παρακάτω και τους λένε πάρτε το Δήμο και το σύλλογο που συνεργάζετε, και απλά φεύγουν..
Πως κοιμάστε;
Αν όμως οι φίλοι σας στο εξωτερικό δούνε κάποιο ζώο που το θέλουνε, τρέχετε να το περισυλλέξετε να το στείλετε έξω να βγάλετε και εσείς μεροκάματο απο τα αδέσποτα.
Τρείς σκύλοι υγιής κινδυνεύουν με ευθανασία, έχει σηκωθεί όλη η Ελλάδα στο πόδι και τα φιλοζωικά σωματεία στα Γιάννενα εκτός απο τη ΖΩΟΠΙ την ομάδα φοιτητών που τους βγάζουμε το καπέλο, καμμία επανάσταση για τέτοιες αποφάσεις, ούτε μία κοινοποίηση μήπως βρούνε το δικό τους σπίτι.
Ξέρετε γιατί; Θα σας πούμε εμείς που είδανε πολλά τα μάτια μας και άκουσαν πολλά τα αυτιά μας. Κυνοφιλία στα Ιωάννινα σημαίνει πρόσωπα, και όχι ομαδικές συνεργασίες για το καλό των ζώων. Ίσως και σε πολλές άλλες πόλεις.
Εμείς σαν σύλλογος σήμερα είμαστε, σε λίγο καιρό αποφασίσαμε να μην είμαστε.
Εσείς που μένετε φροντίστε να μη κόψουν πέρα και οι λίγοι που απέμειναν να βοηθήσουν.
Giannena View

Yποβολή αιτήσεων για τα Κοινωνικά Φροντιστήρια στην Π.Ε. Ιωαννίνων 2016-2017

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων και το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Palso  Ν. Ιωαννίνων, οργανώνει και για το σχολικό έτος 2016-2017 πρόγραμμα Κοινωνικών Φροντιστηρίων  για τους κατοίκους των Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ ηεκμάθηση αγγλικών αφορά σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουνοι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω:

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα. 

2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής .

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 (οικονομικούέτους 2015) ή φωτοτυπίαφορολογικής δήλωσης 2016που παρελήφθη από τηνΔ.Ο.Υή εκτύπωση μέσω TAXIS.

5. Φωτοτυπίατου τελευταίου Ε9.

Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι:

- Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω.

- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου απορίας .

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας

-Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..

Το σχετικό Έντυπο Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης θα διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 26/09/2016 έως και 07/10/2016 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00στο 128 γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου Πλατεία Πύρρου 1, (Πληροφορίες τηλ.: 2651087128).